Toyota-principes in de praktijk deel 1: een lange termijnfilosofie

3 March 2022

Toyota baseert zijn succes en ‘Toyota Production System‘ op 14 sterke principes. Jeffrey Liker documenteerde deze 14 geboden om de inspirerende werkwijze van de autoproducent tastbaar te maken voor de ondernemende sterveling. Wij nemen je mee door de 14 principes van Toyota en hoe deze zich uiten in de praktijk. In deel 1: ‘De lange termijnfilosofie’ lees je hoe Toyota deze filosofie omtovert tot een diep gewortelde cultuur binnen het bedrijf.

Waarom is een lange termijnfilosofie belangrijk?
‘Baseer je beslissingen op een lange termijnfilosofie, zelfs als dat ten kosten gaat van financiële doelen op kortere termijn’, luidt het eerste principe van Toyota. Toyota start niet de auto om te doen wat goed lijkt en te kijken op welk punt dat uitkomt. De organisatie plaatst een dikke stip aan de horizon en bepaalt wat ervoor nodig is om daar te komen. Al zien aanliggende zijwegen en bestemmingen er prachtig uit, Toyota heeft haar doel al voor ogen en wijkt daar niet van af.

Volgens Toyota is de lange termijnfilosofie belangrijker dan financiële doelen. Wanneer de filosofie duidelijk is, leeft en werkt iedere werknemer volgens deze leefregels. Het creëert een cultuur die een bedrijf opbouwt, maar ook steeds weer blijft ontwikkelen. Die cultuur genereert dan weer waarde voor de klant (die weinig geeft om hoeveel jij verdient), de samenleving en de economie.

Met die cultuur en die waarde, ontstaat er verantwoordelijkheid. Iedereen binnen Toyota draagt de verantwoordelijkheid om het bedrijf op te bouwen volgens de filosofie. Door dat te accepteren draagt de werknemer bij aan de ontwikkeling van het bedrijf, door zichzelf te ontwikkelen. Iedereen kent zijn of haar positie en beschouwt zich als een schakel in de ketting, wat een omgeving vormt waarin mensen zich aan elkaar optrekken, in plaats van elkaar neer te halen om hun eigen financiële doelen.

Wat is de lange termijnfilosofie van Toyota?
De lange termijnfilosofie van Toyota streeft naar een duurzame productie die auto’s maakt voor iedereen. ‘Iedereen’ heeft hierin een dubbele betekenis. Niet alleen moeten auto’s van Toyota toegankelijk zijn voor een zo groot mogelijke groep mensen. Ook niet-rijders van Toyota profiteren van de duurzaamheidsvoordelen. We leven immers allemaal op dezelfde planeet.

Deze filosofie wordt tijdens de productie vertaald in een werkcultuur met twee aspecten. Ten eerste hanteert Toyota een ‘automatisering onder leiding van mensen’. Dat maakt dat het systeem niet alleen te verbeteren is, maar geeft de mensen een gevoel verantwoordelijkheid in die verbetering. En wanneer de werknemers in deze functies zelf groeien, zijn zij in staat het systeem mee te laten groeien met hun eigen kwaliteiten. Bij een defect ligt het volledige systeem direct stil, totdat het gerepareerd is. Dit versterkt de verantwoordelijkheid voor functie en verbetering, én brengt ons bij het volgende aspect van de productiecultuur: overproductie.

Machines en mensen produceren niet meer dan nodig is voor het eindresultaat. Dit verhoogt de kwaliteit van het product, vermindert afvalproducten en verlaagt de kosten. En opnieuw, creëert het onder de werknemers de verantwoordelijkheid om overproductie op te sporen en te elimineren. Dit productieprincipe is geen losstaande maatregel die leidt tot de meeste winst, maar staan volledig in lijn met de lange-termijn-filosofie: ‘een duurzaam product voor iedereen’.

Zo bepaal jij jouw lange termijnfilosofie
Toyota is niet de revolutionaire uitvinder van een perfect systeem. Het is de revolutionaire bedenker van een systeem dat in staat is steeds weer verbeterd te worden door verantwoordelijke werknemers. Foutjes worden nog steeds gemaakt, maar opgespoord en geëlimineerd. Het Toyota productiesysteem is dus niet vanaf dag één succesvol, maar een sterk voorbeeld van trial and error; struikelen over een losse tegel, weer opstaan en die losse tegel muurvast maken.

Zelf een lange termijnfilosofie bepalen is een lastig proces. Breng je normen en waarden duidelijk in kaart, laat je inspireren door de juiste voorbeelden en houd het simpel. KONA Operational Excellence helpt je de juiste vragen te stellen om zo jouw eigen lange termijnfilosofie te formuleren. Vervolgens bepalen we met welke stappen we deze filosofie omzetten door een cultuur waarin iedere werknemer zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.

 

Wil je hier vandaag nog mee beginnen, neem contact op via https://konaexcellence.eu/contact