Het Resiliency-Compass deel 2: onderweg naar een rotsvaste basis

6 December 2022

Zonder de juiste richting bereik je je doelen niet. En in een tijdperk waar stormachtige ontwikkelingen je zicht vertroebelen, is het soms lastig de goede route aan te houden. Het World Economic Forum speelde vooruit op toekomstige disruptie met het veerkracht-kompas. Aan de hand van acht peilers haal je de angel uit de kwetsbaarheden van je productieketen. Vervolgens gebruik je deze angel als kompasnaald om door iedere omstandigheid de weg te vinden naar succes. In dit artikel gaan we uitgebreider in op peiler drie tot en met vijf.

In ons artikel ‘Eén stap terug, twee vooruit‘ las je over het versimpelen en standaardiseren van je productportfolio, zoals Scania dat doet met hun concept van modularisatie. Daarnaast bespraken we een slimme en flexibele klantoriëntatie, waar tactieken als reshoring en offshoring je dichter bij je afzetmarkt brengen om de efficiëntie te bevorderen. Dat waren twee van deze peilers:

1.     Versimpeld product portfolio

2.     Slimme klantoriëntatie

3.     Financiële haalbaarheid en flexibiliteit

4.     Divers klantdistributienetwerk

5.     Robuuste en transparante logistiek

6.     Responsieve productie set-up

7.     Strategische leverancier-relaties

8.     Geavanceerde planning-tools

In dit artikel bespreken we dus financiële haalbaarheid en flexibiliteit, een divers klantdistributienetwerk en robuuste en transparante logistiek. Hoe gebruik jij deze factoren in je voordeel om je organisatie veerkrachtiger te maken tegen disruptie, volgens het WEF gedefinieerd door opkomende technologieën, klimaatverandering en geopolitieke spanningen.

Financiële haalbaarheid en flexibiliteit

Het WEF raadt aan om transparant te zijn over je financiële gezondheid over de end-to-end waardeketen. Zoals Scania uitgebreid hun modularisatie-systeem uitlegt op de website: waar houdt jouw organisatie zich mee bezig en waarom maakt het bepaalde keuzes? Daarnaast luidt het advies om gerichte buffers op te bouwen binnen je proces. Daarvoor dien je te herkennen welke componenten binnen je productieketen kwetsbaar kunnen zijn voor disruptieve gebeurtenissen, zodat je op de juiste plekken buffer in kan bouwen: extra producten of componenten om haperingen snel op te vullen. Deze extra munitie in de productsamenstelling zorgt ervoor dat er schot in de zaak blijft, ook wanneer bepaalde productieprocessen spaaklopen door plotseling oponthoud. Maar trap niet in de valkuil van het “Bullwhip-effect” dat leidt tot teveel voorraad door de gehele leverketen en zorg dat je blijft vasthouden aan het concept van Just-In-Time (oftewel JIT). Want hoewel het aanlokkelijk klinkt om buffers op te bouwen om tekorten in de keten tegen te gaan, neemt hierdoor financiele flexibiliteit en snelle aanpassingen in producten op voorraad af. Bedrijven zoals Toyota weten dit feilloos toe te passen zoals in dit artikel te lezen is. Het bedrijf voegt in de wintermaanden bijvoorbeeld één ‘shift‘ aan producten extra toe aan de inventaris. Na de wintermaanden wordt dit weer naar beneden bijgesteld.

Een divers klantendistributienetwerk

“Stel jezelf in staat om aan de vraag te voldoen via diverse kanalen”, beschrijft het WEF deze pijler. Biedt jouw producten aan op verschillende marktkanalen, zowel offline als online. Daarvoor is een hoge mate van automatisering nodig om betrouwbaarheid op te bouwen. Volgens het WEF doen kleine firma’s dit het beste. Daarvan wist 64 procent van de onderzochte organisaties zich goed aan te passen aan de ontwikkelende behoeften van klanten. Behoeften als nieuwe voorkeuren voor kanalen (bijvoorbeeld liever online als offline kopen), geografisch nieuwe afzetmarkten en het werven van nieuwe klanten om de verkoop te bevorderen. Een belangrijk voorbeeld hierin is het Nederlandse 247Tailorsteel, beschreven in de uitgebreide white paper ‘Smart industry – Dutch industries fit for the future‘: “Wellicht is de innovatiefste trend (in markt- of productdiversificatie) is de deelname van consumenten in het productieproces, door hen te vragen naar persoonlijke voorkeur of nieuwe ontwerpen. Over die productdiversificatie en het utiliseren van het online domein vertelde Carel van Sorgen, eigenaar van 247Tailorsteel: “Sinds 2007 werkt 247Tailorsteel aan de ontwikkeling en implementatie van een 24/7 web-portaal. Dit laat klanten toe om hun sheet-metal blanks en pijpen on-demand via internet te bestellen. Deze ontwikkelingen staan ons toe de kosten van één enkel product gelijk te houden aan de kosten van een product uit een groep van 500 stuks.”

Robuuste en transparante logistiek

Het WEF luidt: “Ontwikkel een sterke zichtbaarheid, flexibiliteit en controle over je opslag, inventarisatie en transport. Dit wordt gezien als de heilige graal van productie: end-to-end zichtbaarheid over de productieketen. Maar, dit is alleen mogelijk door een nauwe samenwerking met logistieke partners.” Zichtbaarheid gaat om informatie; het nauwkeurig monitoren van iedere stap in je productieproces, om deze informatie vervolgens te analyseren en in te zetten om verbeteringen aan te brengen. Zo’n verbetering kan bijvoorbeeld het toevoegen van een extra leverancier zijn. Vaak luidt de theorie hierachter dat het kosten bespaart: leveranciers nemen het tegen elkaar op in een prijzenoorlog. Toyota daarentegen, schrijft Harvard Business Review, gebruikt deze tactiek om veerkracht op te bouwen. “Voor ons is het geen prijzenoorlog. Het is competitie om je beter te maken”, zei Chris Nielsen, uitvoerend vice-president van Toyota Noord-Amerika tegen het medium. Toyota laat bijvoorbeeld het stuur van één serie modellen aanleveren door een andere leverancier dan het stuur voor een andere serie modellen. Voor toekomstige series zullen de twee leveranciers het tegen elkaar opnemen. Niet op basis van prijs, maar op basis van innovatie en kwaliteit.

Investeer gericht 

Zie je door de bomen het bos nog? Veerkracht opbouwen in je productieketen vraagt om gerichte investeringen, zoals passende automatisering en precieze aanpassingen of toevoegingen aan je proces. De valkuil is dan ook om met de beste intenties te investeren in factoren die geen prioriteit zijn. KONA Operational Excellence helpt jou om zwakke plekken te herkennen, potentiële disrupties te identificeren en precies te investeren waar het nodig is. Neem eens contact op en kom erachter waarop je moet mikken om doelgericht te investeren in je productieketen.