Zorg voor vuurwerk in het nieuwe jaar: op naar Industry 5.0

6 January 2022

Als we nu terugkijken op de eerste industriële revolutie, lijkt het bijna alsof dat een gemakkelijke tijd was. Praktisch iedere aanpassing leverde flinke voordelen op. Nu, drie revoluties later, zijn de mogelijkheden voor verbteringen en innovatie van een hele andere aard. Toch is de behoefte aan innovatie net zo groot. Tegenover Boston Consultant Group gaven 90% van de ondervraagde productieleiders aan dat het tempo en het belang van innovatie snel toeneemt. Ruim een derde vond dat eisen van de klant hier de aandrijver van waren. Hoe je aan deze innovatie-nood kunt voldoen? Hier zijn zaken om aan te denken voor een nieuw jaar, een nieuw normaal en een nieuwe industrie.

 

Big Data
Big Data bevat persoonlijke gegevens van zowel mensen, processen als organisaties. Als voorbeeld de bureaucratie van het internet. Ofwel: door die steeds terugkomende balkjes waar je je naam en e-mail in moet vullen, kan Big Data nauwkeurige analyses en voorspellingen doen over maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen. Om al deze informatie te interpreteren, laat staan analyseren en gebruiken in je voordeel, kunnen personele wijzigingen of trainingen doorslaggevend zijn.

Onderzoekers Rakesh Raut en collega’s onderzochten de rol van Big Data Analyses als bemiddelaar bij de effecten van LARG (Lean, Agile, Resilliant, Green) op een duurzame distributieketen. Ondanks dat het onderzoek in India plaatsvond, en niet direct te generaliseren is naar andere continenten, onderschreven zij het nut van Big Data Analyses, wanneer productiebedrijven en overheid investeerden in de implementatie hiervan.

De onderzoekers concludeerden dat het implementeren van Big Data een positief effect had op de onderzochte factoren: Organisatorische Praktijken, Lean Management Praktijken, Distributieketen Management Praktijken, Sociale-, Financiële- en Milieupraktijken, Management van de Totale Kwaliteit én de Duurzame Supply Chain Bedrijfsperformance.

Sociaal ondernemen
De Europese Commissie definieert Industry 5.0 als een organisatie die duurzaam ontwikkeld is voor zichzelf, maar ook voor de maatschappij en het milieu. Waar ontwikkelingen richting Industry 4.0 vooral gingen over technische procesverbetering en modernisering, kwam er vanaf dat moment steeds meer aandacht voor het sociale aspect van ondernemen. De productie industrie voegt 14,5% van de waarde toe aan de continentale economie van Europa, weet de Commissie. ‘Maar, bedrijfswerkers zien hun rol veranderen of zelfs bedreigd worden. Een ontwikkelende industrie heeft ook invloed op de maatschappij’, vermeldt het orgaan. Alhoewel modernisering de branche domineert en identificeert, is het aan bedrijven om ‘hun rol in de samenleving te overdenken’ en tegelijkertijd mensen te blijven aannemen en opleiden om niet ‘een slaaf van de machines’ te worden.

Milieu
Wanneer de Europese Commissie ook milieu noemt moet de Lean producent niet zenuwachtig worden. Het perfecte plaatje is nog ver weg, maar verbeteringen in de Lean productiemethode blijven van grote waarden voor bedrijven en de planeet. Natuurlijk, de industriële sector draagt verantwoordelijkheid voor een flink deel van de uitstoot van koolstofdioxide, maar is ook in de positie om dit wereldwijde fenomeen drastisch te reduceren. Door aan de hand van de Six Sigma analyse het productieproces steeds weer op kleine marges te verbeteren, verkleint ook de ecologische voetafdruk. Wanneer afval, wachttijd en productiefouten blijven afnemen, krimpt ook de druk op de planeet.

 

Zet de volgende stap
Als iedereen een stap zet richting Industry 5.0, komen we daar als complete samenleving beter uit. Geen universele perfectie, maar iedereen die zijn eigen steentje bijdraagt, op zijn eigen tempo. Maar, dat is nog niet zo makkelijk als het klinkt. Je huidige productieproces analyseren en verbeteren met oog voor en betrokkenheid van de medewerkers vergt een hoop kennis en capaciteit, die misschien niet altijd aanwezig is. KONA Operational Excellence helpt je graag om precies uit te vinden op welke vlakken jouw organisatie kan verbeteren en innoveren. Zo dragen we samen bij aan een betere industrie, en betere wereld. Neem eens contact op via https://konaexcellence.eu/contact/ en zie welke stap jij kunt nemen.