Een stap terug?! Hoe industry 5.0 de cirkel doorbreekt

12 December 2023

Vroeger was alles beter. Dat heb je vast eens iemand horen zeggen. Nu lijkt dat in de context van lean productie misschien niet toepasselijk, omdat het zich continu verbetert. Toch laat industry 5.0 een bijzondere ontwikkeling zien. Het doorbreekt de cirkel van voortdurende innovatie en bewijst dat een stap terug soms juist de beste richting is. Industry 5.0 gaat daarom om de mens, duurzaamheid en veerkracht. Lees hier hoe jij optimaal gebruik maakt van deze evolutie.

De vervolgstap van industry 4.0 leek logisch. De technologische ontwikkelingen die plaatsvonden gaan verder en verder. Alleen komt in industrie 5.0 het tegengestelde tot uiting. De focus ligt niet meer op de technologie, maar juist op de mensen. Zoals we in het artikel 5.0? Je bent nog niet klaar met industry 4.0 bespraken, moet de mens niet voorbijgestreefd worden door technologie. De mogelijkheden van technologie zijn daarom niet leidend. Het gaat om de mogelijkheden van mensen, met behulp van die technologische snufjes. Dus kijken we nu naar hoe je je mensen ontwikkelt, in een modern productietijdperk.

Mens aan de macht in industry 5.0

Een toonaangevende trend in productiemaatschappijen is decentralisatie. Dat betekent dat belangrijke beslissingen niet meer alleen genomen worden door topfuncties. Die macht verschuift naar managers op onderliggende niveaus of zelfs naar aangewezen medewerkers of de productievloer. Wat heeft dit dan met technologie te maken? Nou, de juiste hulpmiddelen om data op te slaan, te verwerken en te communiceren zorgt voor een snel beslissingsproces. Nauwkeurig en met zo min mogelijk wachttijd. Daarbij gaat het niet alleen om de juiste technologische hulpmiddelen te kiezen. Het is nog doorslaggevender om de mensen in kwestie goed te laten samenwerken aan de hand van deze technologie, door bijvoorbeeld gerichte training toe te passen.

Duurzaam delegeren

Het idee van smart industries, dat voortkomt uit industry 4.0, was dat de technologie steeds meer centraal komt te staan. Maar, nu de mens weer het centrum van de aandacht is, denken we ook anders na over productiemaatschappijen. Het gaat niet alleen om het bedrijf. Des te meer is de rol op de omgeving van belang. Dat heeft twee factoren: de mens, en de wereld. Zo is het voor je personeel een flinke disruptie om technologie als dreiging te zien: ‘Wat als de robot mijn baan vervangt?’ De onzekerheid die hierbij komt kijken, evenals de omscholing en adaptatie in een modern productiesysteem, kosten tijd en moeite. Vergeet dit niet te respecteren. Het zijn immers geen machines.

Daarnaast heeft ieder productieproces impact op het milieu. Met name de ontwikkelingen van 4.0 hebben deze factoren versterkt. Meer mogelijkheden, meer vermogen, meer impact. Industry 5.0 zegt juist, gebruik die technologie, met mate, om data over impact nauwkeuriger dan ooit in kaart te brengen. En gebruik de geavanceerde middelen om die impact zo gedetailleerd mogelijk te beperken, zonder dat het bedrijf er de dupe van is. Daarbij is dus de toepassing van technologie belangrijk, maar het brengt ons ook bij het laatste punt: welke middelen gebruik je wel of niet?

The best of both worlds

In deze laatste kwestie komen alle bovengenoemde punten samen. Innoveren lijkt misschien een topbeslissing. Wie weet echter beter welke technologie bij het bedrijf past dan de mensen die er dagelijks mee werken? Met een georganiseerde decentralisatie, het nauwkeurig in kaart brengen van technologische kansen en bedreigingen, én een precieze inschatting van de impact op de omgeving, maak je sneller de keuze die naadloos aansluit bij jouw bedrijf en mensen. Wil jij het productieproces op een dergelijke manier vormgeven en klaar zijn voor industry 5.0? Neem dan eens contact op.

Viel je op dat we het onderwerp veerkracht in dit artikel niet behandelden? Dat klopt! We willen namelijk niet in herhaling vallen. Alle informatie en tips over veerkracht lees je in ‘Het Resiliancy-compass: deel 1deel 2 en deel 3.