De kust is veilig: Hoe reshoring óók bijdraagt aan je CO2-doelen

30 January 2024

Haal je productieproces terug naar huis. Dat is de boodschap van reshoring, dat steeds populairder wordt in Amerika en Europa. En er is nog een goede reden gevonden om deze tegenhanger van offshoring te stimuleren. Het is namelijk niet alleen goed om je te wapenen tegen geopolitieke disrupties, zoals je kon lezen in ons artikel ‘één stap terug, twee vooruit'. Reshoring helpt je in één klap ook met het reduceren van CO2-uitstoot. Dat klinkt misschien logisch, maar werd nog nooit eerder zo belicht als nu.

Wat is reshoring?

Jaren geleden, toen het productieproces vooral gericht was op kostenbesparing, begonnen we massaal met offshoring. Hierbij werden fases in het productieproces overzees verhuisd naar landen waar er meer ruimte was voor grote productiecijfers. Tevens waren hier ook de materialen goedkoper, maar vooral de arbeidskosten lager. Men zag een win-win-win-situatie. Maar, zoals altijd met lean principes, houdt het denken nooit op. Nu we verder kijken dan geld, waar het soms allemaal om lijkt te gaan, kijken we daar iets belangrijkers: de wereld daaromheen.

Daarom werd begin dit decennium juist het tegenovergestelde populair: reshoring. Haal je hele productieproces weer terug naar huis. Situaties als een pandemie en oorlog bewezen dat produceren op afstand misschien goedkoper lijkt, alleen erg vatbaar is voor dergelijke disrupties. Deze zeldzame risico's nemen toe en brengen juist enorme problemen met zich mee. Het eindoordeel luidt: de voordelen wegen niet meer op tegen deze risico's (zoals het Toyota Productie Systeem ook altijd al predikt). Daarbij blijkt reshoring het antwoord te zijn op een ander belangrijk vraagstuk in deze tijd: de reductie van CO2-uitstoot.

Reshoring tegen CO2-uitstoot

Een rapport van het gerenommeerde BCI Global concludeert na een onderzoek waaraan 150 ‘supply chain leaders van grote Europese en Amerikaanse bedrijven' deelnamen: "Reshoring neemt toe, omdat Amerikaanse en Europese bedrijven hun leverketen willen behoeden voor geopolitieke spanningen en disrupties in de ketens. Maar bedrijven prioriteren reshoring ook omdat het helpt hun doelen voor CO2-uitstootreductie te behalen." Als grote voordelen noemt het consultancybureau dat grote klanten dichtbij zijn, de leverketen veerkrachtiger is en dat transportkosten beperkt worden.

Mede om die redenen is er ook een organisatie die reshoring stimuleert: het Reshoring Initiative. Oprichter Harry Moser onderschrijft het belang van reshoring, alsmede dat kostenbesparing niet meer de grootste reden is om nog voor offshoring te kiezen. Productieprijzen in Azië zijn namelijk enorm gestegen door de hogere lonen in die regio's. Zijn uitvoerend directrice Rosemary Coates vult aan dat 'hoe kleiner' je de transportcyclus houdt, hoe kleiner de uitstoot van CO2 in die betreffende keten is.

Desondanks doemen er bij zo'n drastische verandering ook barrières op. Niet voor iedereen is reshoring vanzelfsprekend. Met name ‘het vinden van kosteneffectieve productielocaties en het vinden van de juiste leveranciers' is een uitdaging voor organisaties. Een kwart van de producenten die voor reshoring koos, is ontevreden over de kostenbesparingen, wijst het onderzoek uit. Vandaar dat productiebedrijven een middenweg zoeken. BCI ziet dan ook dat centrale distributiecentra met sateliethubs of regionale distributienetwerken met meerdere centra in opkomst zijn.

Rehoring is geen koud ku(n)stje

Het klinkt simpel, maar reshoring is niet zomaar gedaan. Zoals je hebt gelezen zijn er aspecten die het proces bemoeilijken. Daarnaast bevindt reshoring zich op een spectrum, waar je als organisatie de balans moet vinden die past bij jouw productieproces, beleid en kostenplaatje. KONA Operational Excellence helpt je met het in kaart brengen van jouw reshoring-mogelijkheden. Of dat nu voor disruptie, of CO2-uitstoot dient. Neem eens contact op en zorg dat de kust veilig is voor reshoring.